<menuitem id="whxxm"></menuitem>

 1. <dl id="whxxm"><font id="whxxm"><thead id="whxxm"></thead></font></dl>
 2. <output id="whxxm"></output>

 3. <dl id="whxxm"><font id="whxxm"></font></dl>

  <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>
 4. <output id="whxxm"></output>

  1. <dl id="whxxm"><font id="whxxm"><thead id="whxxm"></thead></font></dl>
    <dl id="whxxm"></dl>
    <dl id="whxxm"></dl>

    1. <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>

       <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>

       1. <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output><output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>
       2. <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>

        <dl id="whxxm"></dl>

        <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"><thead id="whxxm"></thead></ins></dl>
         <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>
         <output id="whxxm"></output>
        1. <dl id="whxxm"></dl>

         <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>
         <sub id="whxxm"><address id="whxxm"><p id="whxxm"></p></address></sub>

          1. <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>
          2. 三字經全文帶拼音

           來源:ruiwen  [  教育資訊中心   ]  責編:呂秀玲  |  侵權/違法舉報

            《三字經》是中國的傳統啟蒙教材,在中國古代經典當中《三字經》是最淺顯易懂的讀本之一。很多大朋友在小時候可能都讀過三字經,現在想給小孩找有拼音版的,小編馬上為您奉上三字經全文

           三字經全文

            rén zhī chū xìng běn shàn

            人 之 初 , 性 本 善。

            xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

            性 相 近 , 習 相 遠。

            gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

            茍 不 教 , 性 乃 遷。

            jiào zhī dào guì yǐ zhuān

            教 之 道 , 貴 以 專。

            xī mèng mǔ zé lín chǔ

            昔 孟 母 , 擇 鄰 處。

            zǐ bù xué duàn jī zhù

            子 不 學 , 斷 機 杼。

            dòu yān shān yǒu yì fāng

            竇 燕 山 , 有 義 方。

            jiào wǔ zǐ míng jù yáng

            教 五 子 , 名 俱 揚。

            yǎng bú jiào fù zhī guò

            養 不 教 , 父 之 過。

            jiào bù yán shī zhī duò

            教 不 嚴 , 師 之 惰。

            zǐ bù xué fēi suǒ yí

            子 不 學 , 非 所 宜。

            yòu bù xué lǎo hé wéi

            幼 不 學 , 老 何 為。

            yù bù zhuó bù chéng qì

            玉 不 琢 , 不 成 器。

            rén bù xué bù zhī yì

            人 不 學 , 不 知 義。

            wèi rén zǐ fāng shào shí

            為 人 子 , 方 少 時。

            qīn shī yǒu xí lǐ yí

            親 師 友 , 習 禮 儀。

            xiāng jiǔ líng néng wēn xí

            香 九 齡 , 能 溫 席。

            xiào yú qīn suǒ dāng zhí

            孝 于 親 , 所 當 執。

            róng sì suì néng ràng lí

            融 四 歲 , 能 讓 梨。

            tì yú zhǎng yí xiān zhī

            弟 于 長 , 宜 先 知。

            shǒu xiào tì cì jiàn wén

            首 孝 弟 , 次 見 聞。

            zhī mǒu shù shí mǒu wén

            知 某 數 , 識 某 文。

            yī ér shí shí ér bǎi

            一 而 十 , 十 而 百。

            bǎi ér qiān qiān ér wàn

            百 而 千 , 千 而 萬。

            sān cái zhě tiān dì rén

            三 才 者 , 天 地 人。

            sān guāng zhě rì yuè xīng

            三 光 者 , 日 月 星。

            sān gāng zhě jūn chén yì

            三 綱 者 , 君 臣 義。

            fù zǐ qīn fū fù shùn

            父 子 親 , 夫 婦 順。

            yuē chūn xià yuē qiū dōng

            曰 春 夏 , 曰 秋 冬。

            cǐ sì shí yùn bù qióng

            此 四 時 , 運 不 窮。

            yuē nán běi yuē xī dōng

            曰 南 北 , 曰 西 東。

            cǐ sì fāng yìng hū zhōng

            此 四 方 , 應 乎 中。

            yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

            曰 水 火 , 木 金 土。

            cǐ wǔ xíng běn hū shù

            此 五 行 , 本 乎 數。

            yuē rén yì lǐ zhì xìn

            曰 仁 義 , 禮 智 信。

            cǐ wǔ cháng bù róng wěn

            此 五 常 , 不 容 紊。

            dào liáng shū mài shǔ jì

            稻 粱 菽 , 麥 黍 稷。

            cǐ liù gǔ rén suǒ shí

            此 六 谷 , 人 所 食。

            mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

            馬 牛 羊 , 雞 犬 豕。

            cǐ liù chù rén suǒ sì

            此 六 畜 , 人 所 飼。

            yuē xǐ nù yuē āi jù

            曰 喜 怒 , 曰 哀 懼。

            ài wù yù qī qíng jù

            愛 惡 欲 , 七 情 具。

            páo tǔ gé mù shí jīn

            匏 土 革 , 木 石 金。

            sī yǔ zhú nǎi bā yīn

            絲 與 竹, 乃 八 音。

            gāo zēng zǔ fù ér shēn

            高 曾 祖 , 父 而 身。

            shēn ér zǐ zǐ ér sūn

            身 而 子 , 子 而 孫。

            zì zǐ sūn zhì xuán zēng

            自 子 孫 , 至 玄 曾

            nǎi jiǔ zú rén zhī lún

            乃 九 族 , 人 之 倫。

            fù zǐ ēn fū fù cóng

            父 子 恩 , 夫 婦 從。

            xiōng zé yǒu dì zé gōng

            兄 則 友 , 弟 則 恭。

            zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng

            長 幼 序 , 友 與 朋。

            jūn zé jìng chén zé zhōng

            君 則 敬 , 臣 則 忠。

            cǐ shí yì rén suǒ tóng

            此 十 義 , 人 所 同。

            fán xùn méng xū jiǎng jiū

            凡 訓 蒙 , 須 講 究。

            xiáng xùn gǔ míng jù dòu

            詳 訓 詁 , 明 句 讀。

            wéi xué zhě bì yǒu chū

            為 學 者 , 必 有 初。

            xiǎo xué zhōng zhì sì shū

            小 學 終 , 至 四 書。

            lún yǔ zhě èr shí piān

            論 語 者 , 二 十 篇。

            qún dì zǐ jì shàn yán

            群 弟 子 , 記 善 言。

            mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

            孟 子 者 , 七 篇 止。

            jiǎng dào dé shuō rén yì

            講 道 德 , 說 仁 義。

            zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ

            作 中 庸 , 子 思 筆。

            zhōng bù piān yōng bú yì

            中 不 偏 , 庸 不 易。

            dà xiǎo dài zhù lǐ jì

            大 小 戴 , 注 禮 記。

            shù shèng yán lǐ yuè bèi

            述 圣 言 , 禮 樂 備。

            yuē guó fēng yuē yǎ sòng

            曰 國 風 , 曰 雅 頌。

            hào sì shī dāng fěng yǒng

            號 四 詩 , 當 諷 詠。

            shī jì wáng chūn qiū zuò

            詩 既 亡 , 春 秋 作。

            yù bāo biǎn bié shàn è

            寓 褒 貶 , 別 善 惡。

            sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

            三 傳 者 , 有 公 羊。

            yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

            有 左 氏 , 有 谷 梁。

            jīng jì míng fāng dú zǐ

            經 既 明 , 方 讀 子。

            cuō qí yào jì qí shì

            撮 其 要 , 記 其 事。

            wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

            五 子 者 有 荀 揚。

            wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

            文 中 子 , 及 老 莊。

            jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

            經 子 通 , 讀 諸 史。

            kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

            考 世 系 , 知 終 始。

            zì xī nóng zhì huáng dì

            自 羲 農 , 至 黃 帝。

            hào sān huáng jū shàng shì

            號 三 皇 , 居 上 世。

            táng yǒu yú hào èr dì

            唐 有 虞 , 號 二 帝。

            xiāng yī xùn chēng shèng shì

            相 揖 遜 , 稱 盛 世。

            xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

            夏 有 禹 , 商 有 湯。

            zhōu wén wǔ chēng sān wáng

            周 文 武 , 稱 三 王。

            xià chuán zǐ jiā tiān xià

            夏 傳 子 , 家 天 下。

            sì bǎi zǎi qiān xià shè

            四 百 載 , 遷 夏 社。

            tāng fá xià guó hào shāng

            湯 伐 夏 , 國 號 商。

            liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

            六 百 載 , 至 紂 亡。

            zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

            周 武 王 , 始 誅 紂。

            bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

            八 百 載 , 最 長 久。

            zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

            周 轍 東 , 王 綱 墜。

            Chěng gān gē shàng yóu shuì

            逞 干 戈 , 尚 游 說。

            shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

            始 春 秋 , 終 戰 國。

            wǔ bà qiáng qī xióng chū

            五 霸 強 , 七 雄 出。

            yíng qín shì shǐ jiān bìng

            嬴 秦 氏 , 始 兼 并。

            chuán èr shì chǔ hàn zhēng

            傳 二 世 , 楚 漢 爭。

            gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

            高 祖 興 , 漢 業 建。

            zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

            至 孝 平 , 王 莽 篡。

            guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

            光 武 興 , 為 東 漢。

            sì bǎi nián zhōng yú xiàn

            四 百 年 , 終 于 獻。

            wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

            魏 蜀 吳 , 爭 漢 鼎。

            hào sān guó qì liǎng jìn

            號 三 國 , 迄 兩 晉。

            song qí jì liáng chén chéng

            宋 齊 繼 , 梁 陳 承。

            wéi nán cháo dū jīn líng

            為 南 朝 , 都 金 陵。

            běi yuán wèi fēn dōng xi

            北 元 魏 , 分 東 西。

            yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

            宇 文 周 , 與 高 齊。

            dài zhì suí yì tǔ yǔ

            迨 至 隋 , 一 土 宇。

            bú zài chuan shī tǒng xù

            不 再 傳 , 失 統 緒。

            táng gāo zǔ qǐ yì shī

            唐 高 祖 , 起 義 師。

            chú suí luàn chuàng guó jī

            除 隋 亂 , 創 國 基。

            èr shí chuán sān bǎi zǎi

            二 十 傳 , 三 百 載。

            liáng miè zhī guó nǎi gǎi

            梁 滅 之 , 國 乃 改。

            liáng táng jìn jí hàn zhōu

            梁 唐 晉 , 及 漢 周。

            chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

            稱 五 代 , 皆 有 由。

            yán sòng xīng shòu zhōu shàn

            炎 宋 興 , 受 周 禪。

            shí bā chuán nán běi hùn

            十 八 傳 , 南 北 混。

            liáo yǔ jīn dì hào fēn

            遼 與 金 , 帝 號 紛。

            dài miè liáo sòng yóu cún

            迨 滅 遼 , 宋 猶 存。

            zhì yuán xīng jīn xù xiē

            至 元 興 , 金 緒 歇。

            yǒu sòng shì yì tong miè

            有 宋 世 , 一 同 滅。

            bìng zhōng guó jiān róng dí

            并 中 國 , 兼 戎 狄。

            míng tài zǔ jiǔ qīn shī

            明 太 祖 , 久 親 師。

            chuán jiàn wén fāng sì sì

            傳 建 文 , 方 四 祀。

            qiān běi jīng yǒng lè sì

            遷 北 京 , 永 樂 嗣。

            dài chóng zhēn méi shān shì

            迨 崇 禎 , 煤 山 逝。

            qīng tài zǔ yīng jǐng mìng

            清 太 祖 , 膺 景 命。

            jìng sì fāng kè dà dìng

            靖 四 方 , 克 大 定。

            zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

            至 宣 統 , 乃 大 同。

            shí èr shì qīng zuò zhōng

            十 二 世 , 清 祚 終。

            dú shǐ zhě kǎo shí lù

            讀 史 者 , 考 實 錄。

            tōng gǔ jīn ruò qīn mù

            通 古 今 , 若 親 目。

            kǒu ér song xīn ér wéi

            口 而 誦 , 心 而 維。

            cháo yú sī xī yú sī

            朝 于 斯 , 夕 于 斯。

            xī zhòng ní shī xiàng tuó

            昔 仲 尼 , 師 項 橐。

            gǔ shèng xián shàng qín xué

            古 圣 賢 , 尚 勤 學。

            zhào zhōng ling dú lǔ lún

            趙 中 令 , 讀 魯 論。

            bǐ jì shì xué qiě qín

            彼 既 仕 , 學 且 勤。

            pī pú biān xiāo zhú jiǎn

            披 蒲 編 , 削 竹 簡。

            bǐ wú shū qiě zhī miǎn

            彼 無 書 , 且 知 勉。

            tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

            頭 懸 梁 , 錐 刺 股。

            bǐ bú jiào zì qín kǔ

            彼 不 教 , 自 勤 苦。

            rú náng yíng rú yìng xuě

            如 囊 螢 , 如 映 雪。

            jiā suī pín xué bú chuò

            家 雖 貧 , 學 不 輟。

            rú fù xīn rú guà jiǎo

            如 負 薪 , 如 掛 角。

            shēn suī láo yóu kǔ zhuó

            身 雖 勞 , 猶 苦 卓。

            sū lǎo quán èr shí qī

            蘇 老 泉 , 二 十 七。

            shǐ fā fèn dú shū jí

            始 發 奮 , 讀 書 籍。

            bǐ jì lǎo yóu huǐ chí

            彼 既 老 , 猶 悔 遲。

            ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

            爾 小 生 , 宜 早 思。

            ruò liáng hào bā shí èr

            若 梁 灝 , 八 十 二。

            duì dà tíng kuí duō shì

            對 大 廷 , 魁 多 士。

            bǐ jì chéng zhòng chēng yì

            彼 既 成 , 眾 稱 異。

            ěr xiǎo shēng yí lì zhì

            爾 小 生 , 宜 立 志。

            yíng bā suì néng yǒng shī

            瑩 八 歲 , 能 詠 詩。

            mì qī suì néng fù qí

            泌 七 歲 , 能 賦 棋。

            bǐ yǐng wù rén chēng qí

            彼 穎 悟 , 人 稱 奇。

            ěr yòu xué dāng xiào zhī

            爾 幼 學 , 當 效 之。

            cài wén jī néng biàn qín

            蔡 文 姬 , 能 辨 琴。

            xiè dào yùn néng yǒng yín

            謝 道 韞 , 能 詠 吟。

            bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn

            彼 女 子 , 且 聰 敏。

            ěr nán zǐ dāng zì jǐng

            爾 男 子 , 當 自 警。

            táng liú yàn fāng qī suì

            唐 劉 晏 , 方 七 歲。

            jǔ shén tóng zuò zhèng zì

            舉 神 童 , 作 正 字。

            bǐ suī yòu shēn yǐ shì

            彼 雖 幼 , 身 已 仕。

            ěr yòu xué miǎn ér zhì

            爾 幼 學 , 勉 而 致。

            yǒu wéi zhě yì ruò shì

            有 為 者 , 亦 若 是。

            quǎn shǒu yè jī sī chén

            犬 守 夜 , 雞 司 晨。

            gǒu bù xué hé wéi rén

            茍 不 學 , 曷 為 人。

            cán tǔ sī fēng niàng mì

            蠶 吐 絲 , 蜂 釀 蜜。

            rén bù xué bù rú wù

            人 不 學 , 不 如 物。

            yòu ér xué zhuàng ér xíng

            幼 而 學 , 壯 而 行。

            shàng zhì jūn xià zé mín

            上 致 君 , 下 澤 民。

            yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

            揚 名 聲 , 顯 父 母。

            guāng yú qián yù yú hòu

            光 于 前 , 裕 于 后。

            rén yí zǐ jīn mǎn yíng

            人 遺 子 , 金 滿 贏。

            wǒ jiào zǐ wéi yì jīng

            我 教 子 , 惟 一 經。

            qín yǒu gōng xì wú yì

            勤 有 功 , 戲 無 益。

            jiè zhī zāi yí miǎn lì

            戒 之 哉 , 宜 勉 力。

           三字經全文帶拼音

           本文來源:http://www.sobl.icu/wrrview/hanyupinyin/1001659.html

           上一篇:漢語拼音字母表的順序 下一篇:漢語拼音學習

           最新文章

           本文相關:
           《漢語拼音》語文教學反思
           人教版一年級語文上冊《漢語拼音
           漢語拼音《aoouiu》教學反思
           漢語拼音5的教學體會
           《漢語拼音ɑn、ɑng》語文教案
           人教版小學一年級語文上冊《漢語
           一年級語文上冊《漢語拼音zhchsh
           一年級語文上冊《漢語拼音復習四
           一年級語文上冊漢語拼音教學反思
           一年級語文上冊《漢語拼音ɑooui
           《漢語拼音r、er》語文教案
           一年級語文上冊《漢語拼音ieüee

          3. 《漢語拼音字母表》教學反思范文
          4. 小學語文二年級上冊《漢語拼音字
          5. 2018年綠壩小學一年級漢語拼音第
          6. 家孔巷小學漢語拼音驗收方案范文
          7. 一年級語文上冊漢語拼音練習題
          8. 西師大版一年級語文上冊《漢語拼
          9. 小學一年級語文上冊《漢語拼音d
          10. 語文漢語拼音教學反思范文
          11. 語文漢語拼音教學反思范文
          12. 漢語拼音aoe課后教學反思
          13. 《漢語拼音zhchshr》教學反思范
          14. 《漢語拼音》語文教學反思
          15. 人教版一年級語文上冊《漢語拼音
          16. 漢語拼音《aoouiu》教學反思
          17. 漢語拼音5的教學體會
          18. 《漢語拼音ɑn、ɑng》語文教案
          19. 三字經全文帶拼音
          20. 千字文全文帶拼音
          21. 三拼音節有哪些
          22. 學前班拼音教案
          23. 漢語拼音字母表的順序
          24. 小學一年級拼音輔導
          25. 學前班拼音試卷
          26. 漢語拼音學習
          27. 漢語拼音字母表順序
          28. 拼音快速學習法
          29. 幼兒園中班拼音教案bpm
          30. 漢語拼音iuvyw的優質教案
          31. www.sobl.icu true http://www.sobl.icu/wrrview/hanyupinyin/1001659.html report 11835 為您提供全方面的三字經全文帶拼音相關信息,根據用戶需求提供三字經全文帶拼音最新最全信息,解決用戶的三字經全文帶拼音需求, 《三字經》是中國的傳統啟蒙教材,在中國古代經典當中《三字經》是最淺顯易懂的讀本之一。很多大朋友在小時候可能都讀過三字經,現在想給小孩找有拼音版的,小編馬上為您奉上三字經全文。 rénzhīchūxìngběnshàn 人之初,性本善。 xìngxiāngjìnx...
           • 猜你喜歡
           三肖中特期期难黄大仙
           <menuitem id="whxxm"></menuitem>

           1. <dl id="whxxm"><font id="whxxm"><thead id="whxxm"></thead></font></dl>
           2. <output id="whxxm"></output>

           3. <dl id="whxxm"><font id="whxxm"></font></dl>

            <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>
           4. <output id="whxxm"></output>

            1. <dl id="whxxm"><font id="whxxm"><thead id="whxxm"></thead></font></dl>
              <dl id="whxxm"></dl>
              <dl id="whxxm"></dl>

              1. <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>

                 <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>

                 1. <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output><output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>
                 2. <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>

                  <dl id="whxxm"></dl>

                  <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"><thead id="whxxm"></thead></ins></dl>
                   <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>
                   <output id="whxxm"></output>
                  1. <dl id="whxxm"></dl>

                   <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>
                   <sub id="whxxm"><address id="whxxm"><p id="whxxm"></p></address></sub>

                    1. <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>
                    2. <menuitem id="whxxm"></menuitem>

                     1. <dl id="whxxm"><font id="whxxm"><thead id="whxxm"></thead></font></dl>
                     2. <output id="whxxm"></output>

                     3. <dl id="whxxm"><font id="whxxm"></font></dl>

                      <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>
                     4. <output id="whxxm"></output>

                      1. <dl id="whxxm"><font id="whxxm"><thead id="whxxm"></thead></font></dl>
                        <dl id="whxxm"></dl>
                        <dl id="whxxm"></dl>

                        1. <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>

                           <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>

                           1. <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output><output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>
                           2. <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>

                            <dl id="whxxm"></dl>

                            <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"><thead id="whxxm"></thead></ins></dl>
                             <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>
                             <output id="whxxm"></output>
                            1. <dl id="whxxm"></dl>

                             <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>
                             <sub id="whxxm"><address id="whxxm"><p id="whxxm"></p></address></sub>

                              1. <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>
                              2. 秒速时时开好技巧 历来双色球中奖号码 重庆时时彩怎么看走势 11选5最大连出记录 黑龙江时时彩链接 最诚信赛车投注官网 竞彩篮球开售时间表 重庆时时开奖记录 任选9怎么玩的啊 大发快三官方开奖 竞彩258足球 加拿大28珠盘问路 新疆时时下载 快速时时是私吗 重庆时时彩官网app下载 福建时时网