<menuitem id="whxxm"></menuitem>

 1. <dl id="whxxm"><font id="whxxm"><thead id="whxxm"></thead></font></dl>
 2. <output id="whxxm"></output>

 3. <dl id="whxxm"><font id="whxxm"></font></dl>

  <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>
 4. <output id="whxxm"></output>

  1. <dl id="whxxm"><font id="whxxm"><thead id="whxxm"></thead></font></dl>
    <dl id="whxxm"></dl>
    <dl id="whxxm"></dl>

    1. <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>

       <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>

       1. <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output><output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>
       2. <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>

        <dl id="whxxm"></dl>

        <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"><thead id="whxxm"></thead></ins></dl>
         <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>
         <output id="whxxm"></output>
        1. <dl id="whxxm"></dl>

         <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>
         <sub id="whxxm"><address id="whxxm"><p id="whxxm"></p></address></sub>

          1. <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>
          2. 三字經全文帶拼音

           來源:ruiwen  [  教育資訊中心   ]  責編:楊麗  |  侵權/違法舉報

            《三字經》是中國的傳統啟蒙教材,在中國古代經典當中《三字經》是最淺顯易懂的讀本之一。很多大朋友在小時候可能都讀過三字經,現在想給小孩找有拼音版的,小編馬上為您奉上。

           三字經全文

            rén zhī chū xìng běn shàn

            人 之 初 , 性 本 善。

            xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

            性 相 近 , 習 相 遠。

            gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

            茍 不 教 , 性 乃 遷。

            jiào zhī dào guì yǐ zhuān

            教 之 道 , 貴 以 專。

            xī mèng mǔ zé lín chǔ

            昔 孟 母 , 擇 鄰 處。

            zǐ bù xué duàn jī zhù

            子 不 學 , 斷 機 杼。

            dòu yān shān yǒu yì fāng

            竇 燕 山 , 有 義 方。

            jiào wǔ zǐ míng jù yáng

            教 五 子 , 名 俱 揚。

            yǎng bú jiào fù zhī guò

            養 不 教 , 父 之 過。

            jiào bù yán shī zhī duò

            教 不 嚴 , 師 之 惰。

            zǐ bù xué fēi suǒ yí

            子 不 學 , 非 所 宜。

            yòu bù xué lǎo hé wéi

            幼 不 學 , 老 何 為。

            yù bù zhuó bù chéng qì

            玉 不 琢 , 不 成 器。

            rén bù xué bù zhī yì

            人 不 學 , 不 知 義。

            wèi rén zǐ fāng shào shí

            為 人 子 , 方 少 時。

            qīn shī yǒu xí lǐ yí

            親 師 友 , 習 禮 儀。

            xiāng jiǔ líng néng wēn xí

            香 九 齡 , 能 溫 席。

            xiào yú qīn suǒ dāng zhí

            孝 于 親 , 所 當 執。

            róng sì suì néng ràng lí

            融 四 歲 , 能 讓 梨。

            tì yú zhǎng yí xiān zhī

            弟 于 長 , 宜 先 知。

            shǒu xiào tì cì jiàn wén

            首 孝 弟 , 次 見 聞。

            zhī mǒu shù shí mǒu wén

            知 某 數 , 識 某 文。

            yī ér shí shí ér bǎi

            一 而 十 , 十 而 百。

            bǎi ér qiān qiān ér wàn

            百 而 千 , 千 而 萬。

            sān cái zhě tiān dì rén

            三 才 者 , 天 地 人。

            sān guāng zhě rì yuè xīng

            三 光 者 , 日 月 星。

            sān gāng zhě jūn chén yì

            三 綱 者 , 君 臣 義。

            fù zǐ qīn fū fù shùn

            父 子 親 , 夫 婦 順。

            yuē chūn xià yuē qiū dōng

            曰 春 夏 , 曰 秋 冬。

            cǐ sì shí yùn bù qióng

            此 四 時 , 運 不 窮。

            yuē nán běi yuē xī dōng

            曰 南 北 , 曰 西 東。

            cǐ sì fāng yìng hū zhōng

            此 四 方 , 應 乎 中。

            yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

            曰 水 火 , 木 金 土。

            cǐ wǔ xíng běn hū shù

            此 五 行 , 本 乎 數。

            yuē rén yì lǐ zhì xìn

            曰 仁 義 , 禮 智 信。

            cǐ wǔ cháng bù róng wěn

            此 五 常 , 不 容 紊。

            dào liáng shū mài shǔ jì

            稻 粱 菽 , 麥 黍 稷。

            cǐ liù gǔ rén suǒ shí

            此 六 谷 , 人 所 食。

            mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

            馬 牛 羊 , 雞 犬 豕。

            cǐ liù chù rén suǒ sì

            此 六 畜 , 人 所 飼。

            yuē xǐ nù yuē āi jù

            曰 喜 怒 , 曰 哀 懼。

            ài wù yù qī qíng jù

            愛 惡 欲 , 七 情 具。

            páo tǔ gé mù shí jīn

            匏 土 革 , 木 石 金。

            sī yǔ zhú nǎi bā yīn

            絲 與 竹, 乃 八 音。

            gāo zēng zǔ fù ér shēn

            高 曾 祖 , 父 而 身。

            shēn ér zǐ zǐ ér sūn

            身 而 子 , 子 而 孫。

            zì zǐ sūn zhì xuán zēng

            自 子 孫 , 至 玄 曾

            nǎi jiǔ zú rén zhī lún

            乃 九 族 , 人 之 倫。

            fù zǐ ēn fū fù cóng

            父 子 恩 , 夫 婦 從。

            xiōng zé yǒu dì zé gōng

            兄 則 友 , 弟 則 恭。

            zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng

            長 幼 序 , 友 與 朋。

            jūn zé jìng chén zé zhōng

            君 則 敬 , 臣 則 忠。

            cǐ shí yì rén suǒ tóng

            此 十 義 , 人 所 同。

            fán xùn méng xū jiǎng jiū

            凡 訓 蒙 , 須 講 究。

            xiáng xùn gǔ míng jù dòu

            詳 訓 詁 , 明 句 讀。

            wéi xué zhě bì yǒu chū

            為 學 者 , 必 有 初。

            xiǎo xué zhōng zhì sì shū

            小 學 終 , 至 四 書。

            lún yǔ zhě èr shí piān

            論 語 者 , 二 十 篇。

            qún dì zǐ jì shàn yán

            群 弟 子 , 記 善 言。

            mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

            孟 子 者 , 七 篇 止。

            jiǎng dào dé shuō rén yì

            講 道 德 , 說 仁 義。

            zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ

            作 中 庸 , 子 思 筆。

            zhōng bù piān yōng bú yì

            中 不 偏 , 庸 不 易。

            dà xiǎo dài zhù lǐ jì

            大 小 戴 , 注 禮 記。

            shù shèng yán lǐ yuè bèi

            述 圣 言 , 禮 樂 備。

            yuē guó fēng yuē yǎ sòng

            曰 國 風 , 曰 雅 頌。

            hào sì shī dāng fěng yǒng

            號 四 詩 , 當 諷 詠。

            shī jì wáng chūn qiū zuò

            詩 既 亡 , 春 秋 作。

            yù bāo biǎn bié shàn è

            寓 褒 貶 , 別 善 惡。

            sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

            三 傳 者 , 有 公 羊。

            yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

            有 左 氏 , 有 谷 梁。

            jīng jì míng fāng dú zǐ

            經 既 明 , 方 讀 子。

            cuō qí yào jì qí shì

            撮 其 要 , 記 其 事。

            wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

            五 子 者 有 荀 揚。

            wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

            文 中 子 , 及 老 莊。

            jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

            經 子 通 , 讀 諸 史。

            kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

            考 世 系 , 知 終 始。

            zì xī nóng zhì huáng dì

            自 羲 農 , 至 黃 帝。

            hào sān huáng jū shàng shì

            號 三 皇 , 居 上 世。

            táng yǒu yú hào èr dì

            唐 有 虞 , 號 二 帝。

            xiāng yī xùn chēng shèng shì

            相 揖 遜 , 稱 盛 世。

            xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

            夏 有 禹 , 商 有 湯。

            zhōu wén wǔ chēng sān wáng

            周 文 武 , 稱 三 王。

            xià chuán zǐ jiā tiān xià

            夏 傳 子 , 家 天 下。

            sì bǎi zǎi qiān xià shè

            四 百 載 , 遷 夏 社。

            tāng fá xià guó hào shāng

            湯 伐 夏 , 國 號 商。

            liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

            六 百 載 , 至 紂 亡。

            zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

            周 武 王 , 始 誅 紂。

            bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

            八 百 載 , 最 長 久。

            zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

            周 轍 東 , 王 綱 墜。

            Chěng gān gē shàng yóu shuì

            逞 干 戈 , 尚 游 說。

            shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

            始 春 秋 , 終 戰 國。

            wǔ bà qiáng qī xióng chū

            五 霸 強 , 七 雄 出。

            yíng qín shì shǐ jiān bìng

            嬴 秦 氏 , 始 兼 并。

            chuán èr shì chǔ hàn zhēng

            傳 二 世 , 楚 漢 爭。

            gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

            高 祖 興 , 漢 業 建。

            zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

            至 孝 平 , 王 莽 篡。

            guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

            光 武 興 , 為 東 漢。

            sì bǎi nián zhōng yú xiàn

            四 百 年 , 終 于 獻。

            wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

            魏 蜀 吳 , 爭 漢 鼎。

            hào sān guó qì liǎng jìn

            號 三 國 , 迄 兩 晉。

            song qí jì liáng chén chéng

            宋 齊 繼 , 梁 陳 承。

            wéi nán cháo dū jīn líng

            為 南 朝 , 都 金 陵。

            běi yuán wèi fēn dōng xi

            北 元 魏 , 分 東 西。

            yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

            宇 文 周 , 與 高 齊。

            dài zhì suí yì tǔ yǔ

            迨 至 隋 , 一 土 宇。

            bú zài chuan shī tǒng xù

            不 再 傳 , 失 統 緒。

            táng gāo zǔ qǐ yì shī

            唐 高 祖 , 起 義 師。

            chú suí luàn chuàng guó jī

            除 隋 亂 , 創 國 基。

            èr shí chuán sān bǎi zǎi

            二 十 傳 , 三 百 載。

            liáng miè zhī guó nǎi gǎi

            梁 滅 之 , 國 乃 改。

            liáng táng jìn jí hàn zhōu

            梁 唐 晉 , 及 漢 周。

            chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

            稱 五 代 , 皆 有 由。

            yán sòng xīng shòu zhōu shàn

            炎 宋 興 , 受 周 禪。

            shí bā chuán nán běi hùn

            十 八 傳 , 南 北 混。

            liáo yǔ jīn dì hào fēn

            遼 與 金 , 帝 號 紛。

            dài miè liáo sòng yóu cún

            迨 滅 遼 , 宋 猶 存。

            zhì yuán xīng jīn xù xiē

            至 元 興 , 金 緒 歇。

            yǒu sòng shì yì tong miè

            有 宋 世 , 一 同 滅。

            bìng zhōng guó jiān róng dí

            并 中 國 , 兼 戎 狄。

            míng tài zǔ jiǔ qīn shī

            明 太 祖 , 久 親 師。

            chuán jiàn wén fāng sì sì

            傳 建 文 , 方 四 祀。

            qiān běi jīng yǒng lè sì

            遷 北 京 , 永 樂 嗣。

            dài chóng zhēn méi shān shì

            迨 崇 禎 , 煤 山 逝。

            qīng tài zǔ yīng jǐng mìng

            清 太 祖 , 膺 景 命。

            jìng sì fāng kè dà dìng

            靖 四 方 , 克 大 定。

            zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

            至 宣 統 , 乃 大 同。

            shí èr shì qīng zuò zhōng

            十 二 世 , 清 祚 終。

            dú shǐ zhě kǎo shí lù

            讀 史 者 , 考 實 錄。

            tōng gǔ jīn ruò qīn mù

            通 古 今 , 若 親 目。

            kǒu ér song xīn ér wéi

            口 而 誦 , 心 而 維。

            cháo yú sī xī yú sī

            朝 于 斯 , 夕 于 斯。

            xī zhòng ní shī xiàng tuó

            昔 仲 尼 , 師 項 橐。

            gǔ shèng xián shàng qín xué

            古 圣 賢 , 尚 勤 學。

            zhào zhōng ling dú lǔ lún

            趙 中 令 , 讀 魯 論。

            bǐ jì shì xué qiě qín

            彼 既 仕 , 學 且 勤。

            pī pú biān xiāo zhú jiǎn

            披 蒲 編 , 削 竹 簡。

            bǐ wú shū qiě zhī miǎn

            彼 無 書 , 且 知 勉。

            tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

            頭 懸 梁 , 錐 刺 股。

            bǐ bú jiào zì qín kǔ

            彼 不 教 , 自 勤 苦。

            rú náng yíng rú yìng xuě

            如 囊 螢 , 如 映 雪。

            jiā suī pín xué bú chuò

            家 雖 貧 , 學 不 輟。

            rú fù xīn rú guà jiǎo

            如 負 薪 , 如 掛 角。

            shēn suī láo yóu kǔ zhuó

            身 雖 勞 , 猶 苦 卓。

            sū lǎo quán èr shí qī

            蘇 老 泉 , 二 十 七。

            shǐ fā fèn dú shū jí

            始 發 奮 , 讀 書 籍。

            bǐ jì lǎo yóu huǐ chí

            彼 既 老 , 猶 悔 遲。

            ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

            爾 小 生 , 宜 早 思。

            ruò liáng hào bā shí èr

            若 梁 灝 , 八 十 二。

            duì dà tíng kuí duō shì

            對 大 廷 , 魁 多 士。

            bǐ jì chéng zhòng chēng yì

            彼 既 成 , 眾 稱 異。

            ěr xiǎo shēng yí lì zhì

            爾 小 生 , 宜 立 志。

            yíng bā suì néng yǒng shī

            瑩 八 歲 , 能 詠 詩。

            mì qī suì néng fù qí

            泌 七 歲 , 能 賦 棋。

            bǐ yǐng wù rén chēng qí

            彼 穎 悟 , 人 稱 奇。

            ěr yòu xué dāng xiào zhī

            爾 幼 學 , 當 效 之。

            cài wén jī néng biàn qín

            蔡 文 姬 , 能 辨 琴。

            xiè dào yùn néng yǒng yín

            謝 道 韞 , 能 詠 吟。

            bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn

            彼 女 子 , 且 聰 敏。

            ěr nán zǐ dāng zì jǐng

            爾 男 子 , 當 自 警。

            táng liú yàn fāng qī suì

            唐 劉 晏 , 方 七 歲。

            jǔ shén tóng zuò zhèng zì

            舉 神 童 , 作 正 字。

            bǐ suī yòu shēn yǐ shì

            彼 雖 幼 , 身 已 仕。

            ěr yòu xué miǎn ér zhì

            爾 幼 學 , 勉 而 致。

            yǒu wéi zhě yì ruò shì

            有 為 者 , 亦 若 是。

            quǎn shǒu yè jī sī chén

            犬 守 夜 , 雞 司 晨。

            gǒu bù xué hé wéi rén

            茍 不 學 , 曷 為 人。

            cán tǔ sī fēng niàng mì

            蠶 吐 絲 , 蜂 釀 蜜。

            rén bù xué bù rú wù

            人 不 學 , 不 如 物。

            yòu ér xué zhuàng ér xíng

            幼 而 學 , 壯 而 行。

            shàng zhì jūn xià zé mín

            上 致 君 , 下 澤 民。

            yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

            揚 名 聲 , 顯 父 母。

            guāng yú qián yù yú hòu

            光 于 前 , 裕 于 后。

            rén yí zǐ jīn mǎn yíng

            人 遺 子 , 金 滿 贏。

            wǒ jiào zǐ wéi yì jīng

            我 教 子 , 惟 一 經。

            qín yǒu gōng xì wú yì

            勤 有 功 , 戲 無 益。

            jiè zhī zāi yí miǎn lì

            戒 之 哉 , 宜 勉 力。

           三字經全文帶拼音

           本文來源:http://www.sobl.icu/wrrview/hanyupinyin/1001659.html

           上一篇:漢語拼音字母表的順序 下一篇:漢語拼音學習

           最新文章

          3. 本文相關:
          4. 抓好漢語拼音識字教學的反思
          5. 一年級漢語拼音教學小結范文
          6. 小學一年級漢語拼音過關測試方案
          7. 我與漢語拼音初一作文
          8. 漢語拼音圖片之看圖說話一年級作
          9. 漢語語法知識口訣欣賞
          10. 漢語語法記憶口訣
          11. 漢語語法基礎知識口訣
          12. 漢語音標口訣記憶法
          13. 一年級語文上冊《漢語拼音》教案
          14. 漢語拼音zcs教學設計
          15. 漢語拼音aoe第一課時的教學設計
          16. 語文漢語拼音的教學反思
          17. 小學語文《漢語拼音》導學案
          18. 小學語文《漢語拼音j、q、x》說
          19. 小學一年級語文《漢語拼音》教學
          20. 《漢語拼音6 j q x》第一課時教
          21. 小學一年級語文漢語拼音教學設計
          22. 北師大版小學語文第一冊《漢語拼
          23. 《漢語拼音(iuü)》教案
          24. 《漢語拼音(iuü)》教案
          25. 漢語拼音《復習四》教學設計范文
          26. 漢語拼音《d t n l》教案設計
          27. 抓好漢語拼音識字教學的反思
          28. 一年級漢語拼音教學小結范文
          29. 小學一年級漢語拼音過關測試方案
          30. 我與漢語拼音初一作文
          31. 漢語拼音圖片之看圖說話一年級作
          32. 三字經全文帶拼音
          33. 千字文全文帶拼音
          34. 三拼音節有哪些
          35. 學前班拼音教案
          36. 漢語拼音字母表的順序
          37. 小學一年級拼音輔導
          38. 學前班拼音試卷
          39. 漢語拼音學習
          40. 漢語拼音字母表順序
          41. 拼音快速學習法
          42. 幼兒園中班拼音教案bpm
          43. 漢語拼音iuvyw的優質教案
          44. www.sobl.icu true http://www.sobl.icu/wrrview/hanyupinyin/1001659.html report 11659 為您提供全方面的三字經全文帶拼音相關信息,根據用戶需求提供三字經全文帶拼音最新最全信息,解決用戶的三字經全文帶拼音需求, 《三字經》是中國的傳統啟蒙教材,在中國古代經典當中《三字經》是最淺顯易懂的讀本之一。很多大朋友在小時候可能都讀過三字經,現在想給小孩找有拼音版的,小編馬上為您奉上。 rénzhīchūxìngběnshàn 人之初,性本善。 xìngxiāngjìnxíxiā...
           • 猜你喜歡
           教育資格教育大全EDU資格考試考試高考考試EDU教育考試教育|教育|天文|地球科學|物理|農業|生物|社會學|培訓|數學|科學技術|環境學|心理學|職業教育|升學入學|化學|外語學習|醫學|語文|紡織|建筑學|出國留學教育科學藝術文學地球科學化學環境科學建筑學科技留學農業培訓社會學生物升學數學天文學外語物理心理學醫學語文職業教育美術書法外國文學戲劇中國文學教育/科學高考菁菁校園人文學科理工學科外語學習輔助考研/考證公務員留學/出國 考試 作業作業2作業3幼兒教育幼兒讀物少兒英語唐詩宋詞育兒理論經驗育兒知識家庭教育小升初學科競賽其它課程小學教育初中教育中考科學學科競賽其它課程高中教育學科競賽其它課程職業教育中職中專職高對口職業技術培訓其他成人教育成人考試電大自考專升本遠程、網絡教育高等教育理學工學經濟學管理學文學哲學歷史學法學教育學農業醫學軍事藝術研究生入學考試院校資料其它人文社科法律資料軍事/政治廣告/傳媒設計/藝術教育學/心理學社會學文化/宗教哲學/歷史文學研究經管營銷人力資源管理財務管理生產/經營管理企業管理公共/行政管理銷售/營銷金融/投資經濟/市場工程科技信息與通信電子/電路建筑/土木城鄉/園林規劃環境/食品科學電力/水利交通運輸能源/化工機械/儀表冶金/礦山/地質紡織/輕工業材料科學兵器/核科學IT/計算機互聯網電腦基礎知識軟件及應用硬件及網絡自然科學數學物理化學生物學天文/地理醫藥衛生臨床醫學基礎醫學預防醫學中醫中藥藥學農林牧漁農學林學畜牧獸醫水產漁業求職/職場簡歷封面/模板求職/面試職業規劃自我管理與提升計劃/解決方案學習計劃工作計劃解決方案商業計劃營銷/活動策劃總結/匯報學習總結實習總結工作總結/匯報黨團工作入黨/轉正申請思想匯報/心得體會黨團建設工作范文制度/規范演講/主持行政公文表格/模板合同協議書信模板表格類模板飲食游戲體育/運動音樂旅游購物娛樂時尚美容化妝影視/動漫保健養生隨筆幽默滑稽語文一年級語文二年級語文三年級語文四年級語文五年級語文六年級語文數學一年級數學二年級數學三年級數學四年級數學五年級數學六年級數學英語一年級英語二年級英語三年級英語四年級英語五年級英語六年級英語一年級其它課程二年級其它課程三年級其它課程四年級其它課程五年級其它課程六年級其它課程小學作文語文初一語文初二語文初三語文數學初一數學初二數學初三數學英語初一英語初二英語初三英語政史地初一政史地初二政史地初三政史地理化生初一理化生初二理化生初三理化生初中作文語文高一語文高二語文高三語文數學高一數學高二數學高三數學英語高一英語高二英語高三英語政史地高一政史地高二政史地高三政史地理化生高一理化生高二理化生高三理化生高中作文高考外語學習英語考試英語學習日語學習法語學習韓語學習其它語言學習資格考試/認證IT認證公務員考試司法考試財會/金融考試從業資格考試交規考試其它考試教學研究教學案例/設計教學計劃教學反思/匯報PPT模板商務科技簡潔抽象藝術創意可愛清新節日慶典卡通動漫自然景觀動物植物中國風國外設計風格動態背景圖表模板其它模板PPT制作技巧圖片/文字技巧動畫/交互技巧音頻/視頻技巧其它技巧筆試社交禮儀其它其它其它其它調查/報告法律文書調解書判決書起訴狀辯護詞家居家電社會民生 文庫教育文檔幼兒教育小學教育初中教育高中教育高等教育教學研究外語學習資格考試/認證成人教育職業教育IT/計算機經管營銷醫藥衛生自然科學農林牧漁人文社科工程科技PPT模板PPT制作技巧求職/職場計劃/解決方案總結/匯報黨團工作工作范文表格/模板法律文書飲食游戲體育/運動音樂旅游購物娛樂時尚美容化妝家具家電社會民生影視/動漫保健養生隨筆攝影攝像幽默滑稽 小學作文初中作文高中作文話題作文考試作文單元作文作文素材兒童教育 教學設計文庫22 34 56 78 910 1112 1314 15文庫2文庫作文總結建筑資料庫考研14綜合范文 教學方法綜合教案英語學習學習中心教育資訊1教育資訊1 考試 課題研究課件下載考試試卷留學類日記語文教學資源托福知道 教育論文教育生活學習方法模擬考教育教育資訊1英語作文 日常工作資源公務員考試簡筆畫考試作文問答 資訊綜合學習學習考試學習方法學習問答外語學習資格考試職場學習交流高考清華大學復旦大學畢業季廈門大學浙江大學武漢大學作文南京大學五道口職業技術學校翻譯韓語英語英文名日語英語翻譯教師資格證智聯招聘前程無憂語文日記數學讀后感讀書筆記
           三肖中特期期难黄大仙
           <menuitem id="whxxm"></menuitem>

           1. <dl id="whxxm"><font id="whxxm"><thead id="whxxm"></thead></font></dl>
           2. <output id="whxxm"></output>

           3. <dl id="whxxm"><font id="whxxm"></font></dl>

            <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>
           4. <output id="whxxm"></output>

            1. <dl id="whxxm"><font id="whxxm"><thead id="whxxm"></thead></font></dl>
              <dl id="whxxm"></dl>
              <dl id="whxxm"></dl>

              1. <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>

                 <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>

                 1. <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output><output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>
                 2. <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>

                  <dl id="whxxm"></dl>

                  <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"><thead id="whxxm"></thead></ins></dl>
                   <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>
                   <output id="whxxm"></output>
                  1. <dl id="whxxm"></dl>

                   <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>
                   <sub id="whxxm"><address id="whxxm"><p id="whxxm"></p></address></sub>

                    1. <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>
                    2. <menuitem id="whxxm"></menuitem>

                     1. <dl id="whxxm"><font id="whxxm"><thead id="whxxm"></thead></font></dl>
                     2. <output id="whxxm"></output>

                     3. <dl id="whxxm"><font id="whxxm"></font></dl>

                      <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>
                     4. <output id="whxxm"></output>

                      1. <dl id="whxxm"><font id="whxxm"><thead id="whxxm"></thead></font></dl>
                        <dl id="whxxm"></dl>
                        <dl id="whxxm"></dl>

                        1. <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>

                           <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>

                           1. <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output><output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>
                           2. <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>

                            <dl id="whxxm"></dl>

                            <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"><thead id="whxxm"></thead></ins></dl>
                             <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>
                             <output id="whxxm"></output>
                            1. <dl id="whxxm"></dl>

                             <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>
                             <sub id="whxxm"><address id="whxxm"><p id="whxxm"></p></address></sub>

                              1. <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>