<menuitem id="whxxm"></menuitem>

 1. <dl id="whxxm"><font id="whxxm"><thead id="whxxm"></thead></font></dl>
 2. <output id="whxxm"></output>

 3. <dl id="whxxm"><font id="whxxm"></font></dl>

  <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>
 4. <output id="whxxm"></output>

  1. <dl id="whxxm"><font id="whxxm"><thead id="whxxm"></thead></font></dl>
    <dl id="whxxm"></dl>
    <dl id="whxxm"></dl>

    1. <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>

       <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>

       1. <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output><output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>
       2. <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>

        <dl id="whxxm"></dl>

        <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"><thead id="whxxm"></thead></ins></dl>
         <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>
         <output id="whxxm"></output>
        1. <dl id="whxxm"></dl>

         <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>
         <sub id="whxxm"><address id="whxxm"><p id="whxxm"></p></address></sub>

          1. <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>
          2. 三字经全文带拼音

           来源:ruiwen  [  教育资讯中心   ]  责编:杨丽  |  侵权/违法举报

            《三字经》是中国的传统启蒙教材,在中国古代经典当中《三字经》是最浅显易懂的读本之一。很多大朋友在小时候可能都读过三字经,现在想给小孩找有拼音版的,小编马上为您奉上。

           三字经全文

            rén zhī chū xìng běn shàn

            人 之 初 , 性 本 善。

            xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

            性 相 近 , 习 相 远。

            gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

            苟 不 教 , 性 乃 迁。

            jiào zhī dào guì yǐ zhuān

            教 之 道 , 贵 以 专。

            xī mèng mǔ zé lín chǔ

            昔 孟 母 , 择 邻 处。

            zǐ bù xué duàn jī zhù

            子 不 学 , 断 机 杼。

            dòu yān shān yǒu yì fāng

            窦 燕 山 , 有 义 方。

            jiào wǔ zǐ míng jù yáng

            教 五 子 , 名 俱 扬。

            yǎng bú jiào fù zhī guò

            养 不 教 , 父 之 过。

            jiào bù yán shī zhī duò

            教 不 严 , 师 之 惰。

            zǐ bù xué fēi suǒ yí

            子 不 学 , 非 所 宜。

            yòu bù xué lǎo hé wéi

            幼 不 学 , 老 何 为。

            yù bù zhuó bù chéng qì

            玉 不 琢 , 不 成 器。

            rén bù xué bù zhī yì

            人 不 学 , 不 知 义。

            wèi rén zǐ fāng shào shí

            为 人 子 , 方 少 时。

            qīn shī yǒu xí lǐ yí

            亲 师 友 , 习 礼 仪。

            xiāng jiǔ líng néng wēn xí

            香 九 龄 , 能 温 席。

            xiào yú qīn suǒ dāng zhí

            孝 于 亲 , 所 当 执。

            róng sì suì néng ràng lí

            融 四 岁 , 能 让 梨。

            tì yú zhǎng yí xiān zhī

            弟 于 长 , 宜 先 知。

            shǒu xiào tì cì jiàn wén

            首 孝 弟 , 次 见 闻。

            zhī mǒu shù shí mǒu wén

            知 某 数 , 识 某 文。

            yī ér shí shí ér bǎi

            一 而 十 , 十 而 百。

            bǎi ér qiān qiān ér wàn

            百 而 千 , 千 而 万。

            sān cái zhě tiān dì rén

            三 才 者 , 天 地 人。

            sān guāng zhě rì yuè xīng

            三 光 者 , 日 月 星。

            sān gāng zhě jūn chén yì

            三 纲 者 , 君 臣 义。

            fù zǐ qīn fū fù shùn

            父 子 亲 , 夫 妇 顺。

            yuē chūn xià yuē qiū dōng

            曰 春 夏 , 曰 秋 冬。

            cǐ sì shí yùn bù qióng

            此 四 时 , 运 不 穷。

            yuē nán běi yuē xī dōng

            曰 南 北 , 曰 西 东。

            cǐ sì fāng yìng hū zhōng

            此 四 方 , 应 乎 中。

            yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

            曰 水 火 , 木 金 土。

            cǐ wǔ xíng běn hū shù

            此 五 行 , 本 乎 数。

            yuē rén yì lǐ zhì xìn

            曰 仁 义 , 礼 智 信。

            cǐ wǔ cháng bù róng wěn

            此 五 常 , 不 容 紊。

            dào liáng shū mài shǔ jì

            稻 粱 菽 , 麦 黍 稷。

            cǐ liù gǔ rén suǒ shí

            此 六 谷 , 人 所 食。

            mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

            马 牛 羊 , 鸡 犬 豕。

            cǐ liù chù rén suǒ sì

            此 六 畜 , 人 所 饲。

            yuē xǐ nù yuē āi jù

            曰 喜 怒 , 曰 哀 惧。

            ài wù yù qī qíng jù

            爱 恶 欲 , 七 情 具。

            páo tǔ gé mù shí jīn

            匏 土 革 , 木 石 金。

            sī yǔ zhú nǎi bā yīn

            丝 与 竹, 乃 八 音。

            gāo zēng zǔ fù ér shēn

            高 曾 祖 , 父 而 身。

            shēn ér zǐ zǐ ér sūn

            身 而 子 , 子 而 孙。

            zì zǐ sūn zhì xuán zēng

            自 子 孙 , 至 玄 曾

            nǎi jiǔ zú rén zhī lún

            乃 九 族 , 人 之 伦。

            fù zǐ ēn fū fù cóng

            父 子 恩 , 夫 妇 从。

            xiōng zé yǒu dì zé gōng

            兄 则 友 , 弟 则 恭。

            zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng

            长 幼 序 , 友 与 朋。

            jūn zé jìng chén zé zhōng

            君 则 敬 , 臣 则 忠。

            cǐ shí yì rén suǒ tóng

            此 十 义 , 人 所 同。

            fán xùn méng xū jiǎng jiū

            凡 训 蒙 , 须 讲 究。

            xiáng xùn gǔ míng jù dòu

            详 训 诂 , 明 句 读。

            wéi xué zhě bì yǒu chū

            为 学 者 , 必 有 初。

            xiǎo xué zhōng zhì sì shū

            小 学 终 , 至 四 书。

            lún yǔ zhě èr shí piān

            论 语 者 , 二 十 篇。

            qún dì zǐ jì shàn yán

            群 弟 子 , 记 善 言。

            mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

            孟 子 者 , 七 篇 止。

            jiǎng dào dé shuō rén yì

            讲 道 德 , 说 仁 义。

            zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ

            作 中 庸 , 子 思 笔。

            zhōng bù piān yōng bú yì

            中 不 偏 , 庸 不 易。

            dà xiǎo dài zhù lǐ jì

            大 小 戴 , 注 礼 记。

            shù shèng yán lǐ yuè bèi

            述 圣 言 , 礼 乐 备。

            yuē guó fēng yuē yǎ sòng

            曰 国 风 , 曰 雅 颂。

            hào sì shī dāng fěng yǒng

            号 四 诗 , 当 讽 咏。

            shī jì wáng chūn qiū zuò

            诗 既 亡 , 春 秋 作。

            yù bāo biǎn bié shàn è

            寓 褒 贬 , 别 善 恶。

            sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

            三 传 者 , 有 公 羊。

            yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

            有 左 氏 , 有 谷 梁。

            jīng jì míng fāng dú zǐ

            经 既 明 , 方 读 子。

            cuō qí yào jì qí shì

            撮 其 要 , 记 其 事。

            wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

            五 子 者 有 荀 扬。

            wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

            文 中 子 , 及 老 庄。

            jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

            经 子 通 , 读 诸 史。

            kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

            考 世 系 , 知 终 始。

            zì xī nóng zhì huáng dì

            自 羲 农 , 至 黄 帝。

            hào sān huáng jū shàng shì

            号 三 皇 , 居 上 世。

            táng yǒu yú hào èr dì

            唐 有 虞 , 号 二 帝。

            xiāng yī xùn chēng shèng shì

            相 揖 逊 , 称 盛 世。

            xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

            夏 有 禹 , 商 有 汤。

            zhōu wén wǔ chēng sān wáng

            周 文 武 , 称 三 王。

            xià chuán zǐ jiā tiān xià

            夏 传 子 , 家 天 下。

            sì bǎi zǎi qiān xià shè

            四 百 载 , 迁 夏 社。

            tāng fá xià guó hào shāng

            汤 伐 夏 , 国 号 商。

            liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

            六 百 载 , 至 纣 亡。

            zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

            周 武 王 , 始 诛 纣。

            bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

            八 百 载 , 最 长 久。

            zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

            周 辙 东 , 王 纲 坠。

            Chěng gān gē shàng yóu shuì

            逞 干 戈 , 尚 游 说。

            shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

            始 春 秋 , 终 战 国。

            wǔ bà qiáng qī xióng chū

            五 霸 强 , 七 雄 出。

            yíng qín shì shǐ jiān bìng

            嬴 秦 氏 , 始 兼 并。

            chuán èr shì chǔ hàn zhēng

            传 二 世 , 楚 汉 争。

            gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

            高 祖 兴 , 汉 业 建。

            zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

            至 孝 平 , 王 莽 篡。

            guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

            光 武 兴 , 为 东 汉。

            sì bǎi nián zhōng yú xiàn

            四 百 年 , 终 于 献。

            wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

            魏 蜀 吴 , 争 汉 鼎。

            hào sān guó qì liǎng jìn

            号 三 国 , 迄 两 晋。

            song qí jì liáng chén chéng

            宋 齐 继 , 梁 陈 ?#23567;?/p>

            wéi nán cháo dū jīn líng

            为 南 朝 , 都 金 陵。

            běi yuán wèi fēn dōng xi

            北 元 魏 , 分 东 西。

            yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

            宇 文 周 , 与 高 齐。

            dài zhì suí yì tǔ yǔ

            迨 至 隋 , 一 土 宇。

            bú zài chuan shī tǒng xù

            不 再 传 , 失 统 绪。

            táng gāo zǔ qǐ yì shī

            唐 高 祖 , 起 义 师。

            chú suí luàn chuàng guó jī

            除 隋 乱 , 创 国 基。

            èr shí chuán sān bǎi zǎi

            二 十 传 , 三 百 载。

            liáng miè zhī guó nǎi gǎi

            梁 灭 之 , 国 乃 改。

            liáng táng jìn jí hàn zhōu

            梁 唐 晋 , 及 汉 周。

            chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

            称 五 代 , 皆 有 由。

            yán sòng xīng shòu zhōu shàn

            炎 宋 兴 , 受 周 禅。

            shí bā chuán nán běi hùn

            十 八 传 , 南 北 混。

            liáo yǔ jīn dì hào fēn

            辽 与 金 , 帝 号 纷。

            dài miè liáo sòng yóu cún

            迨 灭 辽 , 宋 犹 存。

            zhì yuán xīng jīn xù xiē

            至 元 兴 , 金 绪 歇。

            yǒu sòng shì yì tong miè

            有 宋 世 , 一 同 灭。

            bìng zhōng guó jiān róng dí

            并 中 国 , 兼 戎 狄。

            míng tài zǔ jiǔ qīn shī

            明 太 祖 , 久 亲 师。

            chuán jiàn wén fāng sì sì

            传 建 文 , 方 四 祀。

            qiān běi jīng yǒng lè sì

            迁 北 京 , 永 乐 嗣。

            dài chóng zhēn méi shān shì

            迨 崇 祯 , 煤 山 逝。

            qīng tài zǔ yīng jǐng mìng

            清 太 祖 , 膺 景 命。

            jìng sì fāng kè dà dìng

            靖 四 方 , 克 大 定。

            zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

            至 宣 统 , 乃 大 同。

            shí èr shì qīng zuò zhōng

            十 二 世 , 清 祚 终。

            dú shǐ zhě kǎo shí lù

            读 史 者 , 考 实 录。

            tōng gǔ jīn ruò qīn mù

            通 古 今 , 若 亲 目。

            kǒu ér song xīn ér wéi

            口 而 诵 , 心 而 维。

            cháo yú sī xī yú sī

            朝 于 斯 , 夕 于 斯。

            xī zhòng ní shī xiàng tuó

            昔 仲 尼 , 师 项 橐。

            gǔ shèng xián shàng qín xué

            古 圣 贤 , 尚 勤 学。

            zhào zhōng ling dú lǔ lún

            赵 中 令 , 读 鲁 论。

            bǐ jì shì xué qiě qín

            彼 既 仕 , 学 且 勤。

            pī pú biān xiāo zhú jiǎn

            披 蒲 编 , 削 竹 简。

            bǐ wú shū qiě zhī miǎn

            彼 无 书 , 且 知 勉。

            tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

            头 悬 梁 , 锥 刺 股。

            bǐ bú jiào zì qín kǔ

            彼 不 教 , 自 勤 苦。

            rú náng yíng rú yìng xuě

            如 囊 萤 , 如 映 雪。

            jiā suī pín xué bú chuò

            家 虽 贫 , 学 不 辍。

            rú fù xīn rú guà jiǎo

            如 负 薪 , 如 挂 角。

            shēn suī láo yóu kǔ zhuó

            身 虽 劳 , 犹 苦 卓。

            sū lǎo quán èr shí qī

            苏 老 泉 , 二 十 七。

            shǐ fā fèn dú shū jí

            始 发 奋 , 读 书 籍。

            bǐ jì lǎo yóu huǐ chí

            彼 既 老 , 犹 悔 迟。

            ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

            尔 小 生 , 宜 早 思。

            ruò liáng hào bā shí èr

            若 梁 灏 , 八 十 二。

            duì dà tíng kuí duō shì

            对 大 廷 , 魁 多 士。

            bǐ jì chéng zhòng chēng yì

            彼 既 成 , 众 称 异。

            ěr xiǎo shēng yí lì zhì

            尔 小 生 , 宜 立 志。

            yíng bā suì néng yǒng shī

            莹 八 岁 , 能 咏 诗。

            mì qī suì néng fù qí

            泌 七 岁 , 能 赋 棋。

            bǐ yǐng wù rén chēng qí

            彼 颖 悟 , 人 称 奇。

            ěr yòu xué dāng xiào zhī

            尔 幼 学 , 当 效 之。

            cài wén jī néng biàn qín

            蔡 文 姬 , 能 辨 琴。

            xiè dào yùn néng yǒng yín

            谢 道 韫 , 能 咏 吟。

            bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn

            彼 女 子 , 且 聪 敏。

            ěr nán zǐ dāng zì jǐng

            尔 男 子 , 当 自 警。

            táng liú yàn fāng qī suì

            唐 刘 晏 , 方 七 岁。

            jǔ shén tóng zuò zhèng zì

            举 神 童 , 作 正 字。

            bǐ suī yòu shēn yǐ shì

            彼 虽 幼 , 身 已 仕。

            ěr yòu xué miǎn ér zhì

            尔 幼 学 , 勉 而 致。

            yǒu wéi zhě yì ruò shì

            有 为 者 , 亦 若 是。

            quǎn shǒu yè jī sī chén

            犬 守 夜 , 鸡 司 晨。

            gǒu bù xué hé wéi rén

            苟 不 学 , 曷 为 人。

            cán tǔ sī fēng niàng mì

            蚕 吐 丝 , 蜂 酿 蜜。

            rén bù xué bù rú wù

            人 不 学 , 不 如 物。

            yòu ér xué zhuàng ér xíng

            幼 而 学 , 壮 而 ?#23567;?/p>

            shàng zhì jūn xià zé mín

            上 致 君 , 下 泽 民。

            yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

            扬 名 声 , 显 父 母。

            guāng yú qián yù yú hòu

            光 于 前 , 裕 于 后。

            rén yí zǐ jīn mǎn yíng

            人 遗 子 , 金 满 赢。

            wǒ jiào zǐ wéi yì jīng

            我 教 子 , 惟 一 经。

            qín yǒu gōng xì wú yì

            勤 有 功 , 戏 无 益。

            jiè zhī zāi yí miǎn lì

            戒 之 哉 , 宜 勉 力。

           三字经全文带拼音

           本文来源:http://www.sobl.icu/wrrview/hanyupinyin/1001659.html

           上一篇:汉语拼音字母表的顺序 下一篇:汉语拼音学习

           最新文章

          3. 本文相关:
          4. 抓好汉语拼音识字教学的?#27492;?/a>
          5. 一年级汉语拼音教学小结范文
          6. 小学一年级汉语拼音过关测试方案
          7. 我与汉语拼音初一作文
          8. 汉语拼音?#35745;?#20043;看图说话一年级作
          9. 汉语语法知识口诀欣赏
          10. 汉语语法记忆口诀
          11. 汉语语法基础知识口诀
          12. 汉语音标口诀记忆法
          13. 一年级语文上册《汉语拼音?#26041;?#26696;
          14. 汉语拼音zcs教学设计
          15. 汉语拼音aoe第一课时的教学设计
          16. 语文汉语拼音的教学?#27492;?/a>
          17. 小学语文《汉语拼音》导学案
          18. 小学语文《汉语拼音j、q、x》说
          19. 小学一年级语文《汉语拼音?#26041;?#23398;
          20. 《汉语拼音6 j q x》第一课时教
          21. 小学一年级语文汉语拼音教学设计
          22. 北师大版小学语文第一册《汉语拼
          23. 《汉语拼音(iuü)?#26041;?#26696;
          24. 《汉语拼音(iuü)?#26041;?#26696;
          25. 汉语拼音《复习四?#26041;?#23398;设计范文
          26. 汉语拼音《d t n l?#26041;貪干?#35745;
          27. 抓好汉语拼音识字教学的?#27492;?/a>
          28. 一年级汉语拼音教学小结范文
          29. 小学一年级汉语拼音过关测试方案
          30. 我与汉语拼音初一作文
          31. 汉语拼音?#35745;?#20043;看图说话一年级作
          32. 三字经全文带拼音
          33. 千字文全文带拼音
          34. 三拼音节有?#30007;?/a>
          35. 学前班拼音教案
          36. 汉语拼音字母表的顺序
          37. 小学一年级拼音辅导
          38. 学前班拼音试卷
          39. 汉语拼音学习
          40. 汉语拼音字母表顺序
          41. 拼音快速学习法
          42. 幼儿园中班拼音教案bpm
          43. 汉语拼音iuvyw的优质教案
          44. www.sobl.icu true http://www.sobl.icu/wrrview/hanyupinyin/1001659.html report 11659 为您提供全方面的三字经全文带拼音相关信息,根据用户需求提供三字经全文带拼音最新最全信息,解决用户的三字经全文带拼音需求, 《三字经》是中国的传统启蒙教材,在中国古代经典当中《三字经》是最浅显易懂的读本之一。很多大朋友在小时候可能都读过三字经,现在想给小孩找有拼音版的,小编马上为您奉上。 rénzhīchūxìngběnshàn 人之初,性本善。 xìngxiāngjìnxíxiā...
           • 猜你?#19981;?/li>
           教育资格教育大全EDU资格考试考试高考考试EDU教育考试教育|教育|天文|地球科学|物理|农业|生物|社会学|培训|数学|科学技术|环境学|心理学|职业教育|升学入学|化学|外语学习|医学|语文|纺织|建筑学|出国留学教育科学艺术文学地球科学化学环?#26216;?#23398;建筑学科技留学农业培训社会学生物升学数学天文学外语物理心理学医学语文职业教育美术书法外国文学戏剧中国文学教育/科学高考菁菁校园人文学科理工学科外语学习辅助考研/考证公务员留学/出国 考试 作业作业2作业3幼儿教育幼儿读物少儿英语唐诗宋词育儿理论经验育儿知识家庭教育小升初学科竞赛其它课程小学教育初中教育中考科学学科竞赛其它课程高中教育学科竞赛其它课程职业教育中职中专职高对口职业技术培训其他成人教育成人考试电大自考专升本远程、网络教育高等教育理学工学经济学管理学文学哲学历史学法学教育学农业医学军事艺术研?#21487;?#20837;学考试院校资料其它人文社科法律资料军事/政治广告/传媒设计/艺术教育学/心理学社会学文化/宗教哲学/历史文学研究经管营销人力资源管理财务管理生产/经营管理企业管理公共/行政管理销售/营销金融/投资经济/市场工程科技信息与通信电子/电路建筑/土木城乡/园?#27490;?#21010;环境/食品科学电力/水利交通运输能源/化工机械/仪表冶金/矿山/地质纺织/轻工业材料科学兵器/?#19997;?#23398;IT/计算机互联网电?#26352;?#30784;知识软件及应用硬件及网络自然科学数学物理化学生物学天文/地理医药卫生临床医学基础医学预防医学中医中药药学农林牧渔农学林学畜牧兽医水产渔业求职/职场简历封面/模板求职/面试职业规划自?#22812;?#29702;与提升计划/解决方案学习计划工作计划解决方案商业计划营销/活动策划总结/汇报学习总结实习总结工作总结/汇报党团工作入党/转正申请思想汇报/心得体会党团建设工作范文?#36139;?规范演讲/主持行政公文表格/模板合同协议书信模板表格类模板饮食游戏体育/运动音乐旅游?#20309;?/a>娱乐时尚美容化妆影视/动漫保健养生随笔?#21738;?#28369;稽语文一年级语文二年级语文三年级语文四年级语文五年级语文六年级语文数学一年级数学二年级数学三年级数学四年级数学五年级数学六年级数学英语一年级英语二年级英语三年级英语四年级英语五年级英语六年级英语一年级其它课程二年级其它课程三年级其它课程四年级其它课程五年级其它课程六年级其它课程小学作文语文初一语文初二语文初三语文数学初一数学初二数学初三数学英语初一英语初二英语初三英语政史地初一政史地初二政史地初三政史地理化生初一理化生初二理化生初三理化生初中作文语文高一语文高二语文高三语文数学高一数学高二数学高三数学英语高一英语高二英语高三英语政史地高一政史地高二政史地高三政史地理化生高一理化生高二理化生高三理化生高中作文高考外语学习英语考试英语学习日语学习法语学习韩语学习其它语言学习资格考试/?#29616;?/a>IT?#29616;?/a>公务员考试司法考试财会/金融考试从业资格考试?#36824;?#32771;试其它考试教学研究教学案例/设计教学计划教学?#27492;?汇报PPT模板商务科技简洁抽象艺术创意可爱清新节日庆典卡通动漫自然景观动物植物中国风国外设计风格动态背景图表模板其它模板PPT制作技巧?#35745;?文字技巧动画/交互技巧音频/视频技巧其它技巧笔试社交礼仪其它其它其它其它调查/报告法律文书调解书判决书起诉状辩护词家居家电社会民生 文库教育文档幼儿教育小学教育初中教育高中教育高等教育教学研究外语学习资格考试/?#29616;?/a>成人教育职业教育IT/计算机经管营销医药卫生自然科学农林牧渔人文社科工程科技PPT模板PPT制作技巧求职/职场计划/解决方案总结/汇报党团工作工作范文表格/模板法律文书饮食游戏体育/运动音乐旅游?#20309;?/a>娱乐时尚美容化妆家具家电社会民生影视/动漫保健养生随笔摄影摄像?#21738;?#28369;稽 小学作文初中作文高中作文话题作文考试作文单元作文作文素材儿童教育 教学设计文库22 34 56 78 910 1112 1314 15文库2文库作文总结建筑资料库考研14综合范文 教学方法综合教案英语学习学习中心教育资讯1教育资讯1 考试 课题研究课件下载考试试卷留学类日记语文教学资源托福知道 教育论文教育生活学习方法模拟考教育教育资讯1英语作文 日常工作资源公务员考试简笔画考试作文问答 资讯综合学习学习考试学习方法学习问答外语学习资格考试职场学习交流高考清华大学复旦大学毕业季厦门大学浙江大学武汉大学作文南京大学五道口职业技术学校翻译韩语英语英文名日语英语翻译教师资格证智联招聘前程无忧语文日记数学读后感读书笔记
           三肖中特期期难黄大仙
           <menuitem id="whxxm"></menuitem>

           1. <dl id="whxxm"><font id="whxxm"><thead id="whxxm"></thead></font></dl>
           2. <output id="whxxm"></output>

           3. <dl id="whxxm"><font id="whxxm"></font></dl>

            <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>
           4. <output id="whxxm"></output>

            1. <dl id="whxxm"><font id="whxxm"><thead id="whxxm"></thead></font></dl>
              <dl id="whxxm"></dl>
              <dl id="whxxm"></dl>

              1. <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>

                 <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>

                 1. <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output><output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>
                 2. <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>

                  <dl id="whxxm"></dl>

                  <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"><thead id="whxxm"></thead></ins></dl>
                   <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>
                   <output id="whxxm"></output>
                  1. <dl id="whxxm"></dl>

                   <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>
                   <sub id="whxxm"><address id="whxxm"><p id="whxxm"></p></address></sub>

                    1. <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>
                    2. <menuitem id="whxxm"></menuitem>

                     1. <dl id="whxxm"><font id="whxxm"><thead id="whxxm"></thead></font></dl>
                     2. <output id="whxxm"></output>

                     3. <dl id="whxxm"><font id="whxxm"></font></dl>

                      <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>
                     4. <output id="whxxm"></output>

                      1. <dl id="whxxm"><font id="whxxm"><thead id="whxxm"></thead></font></dl>
                        <dl id="whxxm"></dl>
                        <dl id="whxxm"></dl>

                        1. <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>

                           <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>

                           1. <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output><output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>
                           2. <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>

                            <dl id="whxxm"></dl>

                            <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"><thead id="whxxm"></thead></ins></dl>
                             <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>
                             <output id="whxxm"></output>
                            1. <dl id="whxxm"></dl>

                             <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>
                             <sub id="whxxm"><address id="whxxm"><p id="whxxm"></p></address></sub>

                              1. <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>